உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவன நாள் விழா

0

நிறுவன நாள் விழா அழைப்பிதழ்

நாள் திருவள்ளுவராண்டு 2053. ஐப்பசி – 4, 21.10.2022 – வெள்ளிக்கிழமை

நேரம்: முற்பகல் 11.00 மணி

இடம்: தமிழ்த்தாய் ஊடக அரங்கு, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்

மு.ப.11.00

வரவேற்புரை

மு.ப. 11.00-11.15

முனைவர் பெ. செல்வக்குமார் இணைப் பேராசிரியர், தமிழ்மொழி (ம) மொழியியற் புலம்

முன்னிலை

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் நிறுவனப் பேராசிரியர்கள் [ம] நிருவாக அலுவலர்கள்

மு.ப. 11.15-11.45

தலைமையுரை

முனைவர் ந. அருள்
இயக்குநர் (கூ.பொ.), உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்

மு.ப. 11.45-1245

நிறுவன நாள் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் – சிறப்புரை

இன்றும், இனியும் ..”
முனைவர் பொற்கோ சென்னைப் பல்கலைக்கழக முன்னைத் துணைவேந்தர்

கட்டுரை, கவிதை, பேச்சு [ம] பாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற நிறுவன மாணவர்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்குதல்

பி.ப. 12.45-01.00 01.00-01.05

பி.ப.

நன்றியுரை

செல்வி தே. சுபஸ்ரீ
முதுகலை இரண்டாமாண்டு மாணவர். உ.த.நி.

நிகழ்ச்சித் தொகுப்பு

திரு. செ. செல்வம்
முதுகலை இரண்டாமாண்டு மாணவர். உ.த.நி.

பி.ப.01.05

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
நாட்டுப்பண்

அன்புடன் அழைக்கிறோம்

இயக்குநர்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
இரண்டாவது முதன்மைச் சாலை,
மையத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம் தரமணி,
சென்னை – 600 113. தொ.பே. 044-22542992.
www.ulakaththamizh.in

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.