சாந்தி மாரியப்பன்

உலகிலுள்ள உயிர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் பூச்சிகள் மட்டுமே எண்பது விழுக்காடுகளுக்கு மேல் இருக்கின்றன. அந்த சின்னஞ்சிறு உலகத்தின் சில பிரதிநிதிகள் இங்கே பார்வைக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க