இலக்கியம்கவிதைகள்

சந்தேகம்…

செண்பக ஜெகதீசன்

 

நேருமகான் சொன்னார்,

நமது எதிரி சோம்பேறித்தனம்..

 

நேசி நீ எதிரியையும் என்றார்

தேசப்பிதா..

 

தெரிந்து சொல்,

எதை எடுத்துக்கொள்வது-

வந்தது முதலில் சந்தேகம்

இந்தியக் குடிமகனுக்கு..

 

இப்போது,

எடுத்துக்கொண்டான் இரண்டையும்-

எதிரியை நேசிக்கிறான்…!

 


Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க