கோபி சரபோஜி

கூந்தல்
கருமேகம்.

நெற்றி
நிலா.

புருவம்
பிறை.

விழி
மீன்.

நாசி
கிளி.

வாய்
கோவைப்பழம்.

பல்
முத்து.

கழுத்து
சங்கு.

தனம்
கவிழ்ந்தமலை.

இடை
கொடி.

தொடை
வாழை.

இப்படியான
உருவகங்களால்
ஊனமாகிப்போனது
உன்னையும்
தன்னைப் போன்றதொரு
சக மனுசியாய் மதிக்காத
என் ஆண்மை தனம்!

 
படத்துக்கு நன்றி
 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க