சக்தி சக்திதாசன்

 

 

அன்புடைத் தம்பி

அண்ணாகண்ணன்

அழகுத் திருமகள்

அன்பு ஹேமமாலினி

 

இதயங்கள் தனை

இணைத்தின்று நீவீர்

இணைந்தீர் அழகாய்

இல்லற வாழ்வினில்

 

அன்பும் பண்பும் செல்வமும்

அடைந்தே வாழ்வில்

ஆனந்தம் கண்டிட்டு

அடையட்டும் பெருவாழ்வே

 

சிறந்த தம்பதியர் வாழ்வில்

பெறுவது புரிந்துணர்வு ஒன்றே

இருப்பதைப் பகிர்ந்து இதயத்தில்

இனிமையைப் புகுத்திடுவீர்

 

நேற்று வாழ்வின் அனுபவங்கள்

இன்று வாழ்க்கையின் பொக்கிஷங்கள்

நாளையை உங்கள் வசமாக்கிடும்

நம்பிக்கை கொண்டே நடந்திடுவீர்

 

செந்தமிழ்த் தேன் போல் சுவையும்

சிந்திடும் மலர்களின் சுகந்தம் போல்

செழித்திடும் வாழையின் சந்ததிபோல்

சிறப்புடன் வாழ்ந்திட வாழ்த்திடுவோம்

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *