வண்ணத் தூரிகைக் காவியங்கள் – 2

தேமொழி

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சின்ன பிஞ்சு நெஞ்சுக்குள்ளே என்ன என்ன ஆசையுண்டோ
உள்ளம் தன்னை மூடிவைத்த தெய்வம் வந்தா சொல்லும் இங்கே…
– கவிஞர் முத்துலிங்கத்தின் வரிகள்

 

<< வண்ணத் தூரிகைக் காவியங்கள் – 3                                                          வண்ணத் தூரிகைக் காவியங்கள் – 1>>

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

4 thoughts on “வண்ணத் தூரிகைக் காவியங்கள் – 2

  1. அருமை. இடக்கண் தத்ரூபமாக வந்திருக்கிறது.

  2. கருத்துரைத்த பழமைபேசி, பவளா , இன்னம்பூரன் ஐயாவுக்கு நன்றிகள்.

    ….. தேமொழி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *