என்னைப் பற்றிய பாடல் -2

(Song of Myself)

 

(1819-1892)
(
புல்லின் இலைகள் -1)

மூலம் : வால்ட் விட்மன்

தமிழாக்கம் : சி, ஜெயபாரதன், கனடா

என் ஆத்மாவே ! உன்மேல் உள்ளது

எனக்கு நம்பிக்கை !

மற்ற ஆத்மாவை அவமதிக்கக் கூடாது

உனக்காக ! அதுபோல்

உன்னையும்

மற்றதின் முன் அவமதித்தல் கூடாது .

புல்மேல் புரள்வாய் என்னுடன்

தொண்டையில் அடைப்பதை எளிதாக்கு.

சொற்கள் வேண்டாம்,

சந்தமோ, இசையோ வேண்டாம்

சம்பிர தாயம் வேண்டாம்

அறிவு புகட்ட வேண்டாம் எனக்கு

மிகச் சிறந்த தாயினும்

வேண்டேன் !

தாலாட்டு மட்டும் பிடிக்கும்

ஓலமான உன் முணங்கல் ஓசை பிடிக்கும்.

தரணியைச் சுற்றிக் கடந்த அனைத்து

தர்க்க அறிவும், அமைதியும்

சட்டெனத் தோன்றி

சூழ்ந்து கொண்டன என்னை !

தெரியும் எனக்கு

இறைவனின் கைப்பலம் உள்ளது

என் மன உறுதியில் !

கடவுளின் ஆன்மா என்னுடன் தோன்றிய

உடன் பிறப்பாகும் !

இன்றுவரைப் பிறந்தவர் யாவரும்

என் சகோதரர் ஆவார் !

மாதர்கள் என் சகோதரிகள் அல்லது

காதலிகள் ஆவார் !

+++++++++++++

தகவல்:

1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]

3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4. Encyclopedia Britannica [1978]

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]

6. http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/

[ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நாடகம்]

********************

jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (January 31, 2013)

http://jayabarathan.wordpress.com/

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *