பாகம்பிரியாள்
காதலில் வீழ்ந்தாலும், வெளியே தெரியாது
கட்டிக் காக்க, ஒளிய வேண்டும் என்ற உந்துதலில்
ஓர் அறை ஒன்றைத் தேடுகையில்
குயுக்தியாய் தோன்றியது ஓர் எண்ணம்,
சர்க்கரைப் பாகில் செய்ததை தேர்வு செய்யலாமென்று!
பளிச்சென்று இருந்ததால் உள்ளேயிருந்து
வெளியே பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன்
பாதுகாப்பாய் இருக்கிறது என்றே
ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் அருகில் வந்து
அழகாய்  குவியும் உன் உதடுகள்  பட்டு
உருகப்போவது  கண்ணாடி மட்டுமல்ல நான்
என்ற என் இறுமாப்பும் என்றே தெரியாமல்!

படத்துக்கு நன்றி

http://www.colourbox.com/image/close-up-shot-of-a-woman-s-lips-kissing-image-1729702

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க