நான் அறிந்த சிலம்பு – 61

 

மலர் சபா
புகார்க் காண்டம் -07. கானல் வரி
 
(25)

ஆற்றுவரி
காவிரியை நோக்கிப் பாடியன
 

இரண்டு பக்கங்களிலும்
வண்டுகள் ஆர்த்து ஒலிக்க,
அழகுப் பூக்களால் ஆன
ஆடையைப் போர்த்திக் கொண்டு
கரிய கயல் போன்ற விழிகள் விழித்து.
நீ அசைந்து அசைந்து நடக்கின்றாய்!
காவிரியே, நீ வாழ்கவே!

இங்ஙனம் நீ அசைந்து அசைந்து
களித்து நடந்திடக் காரணம்
நின் கணவனாம் சோழமன்னன் கையிலுள்ள
வளையாத திருத்திய செங்கோலே காரணம்
இதை நானும் அறிந்து கொண்டேன்;
காவிரியே, நீ வாழ்கவே!

(26)

பூக்கள் நிறைந்த சோலையில்
மயில்கள் ஆடவும்
குயில்கள் விரும்பி இசை பாடவும்
அணிந்திருக்கும் அழகிய மாலைகள்
அசைந்து ஆடவும்
இவற்றினூடே புகுந்து செல்லும் காவிரியே!

இவ்வாறு நீ செல்லக் காரணம்
நின் கணவன் சோழமன்னனின்
பகைவர்க்கு அச்சம் தரும்
வேலின் ஆற்றலை நீ அறிந்ததால்தான் என
நானும் அறிந்து கொண்டேன்.
காவிரியே, நீ வாழ்கவே!

அடிப்படையான சிலப்பதிகாரத்தின் வரிகள் இங்கே:
http://www.chennailibrary.com/iymperumkappiangal/silapathikaram20.html

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.