முன்னேறுவாய், உன் பின் வரும் பாரதமே!!!

தேமொழி

 

விண்ணையும் தொட்டுவிடு, வரும் காற்றையும் கடந்துவிடு
விண்ணையும் தொட்டுவிடு, வரும் காற்றையும் கடந்துவிடு
முன்னேறுவாய் உன் பின் வரும் பாரதமே
முன்னேறுவாய் உன் பின் வரும் பாரதமே
முன்னேறுவாய் உன் பின் வரும் பாரதமே
முன்னேறுவாய் உன் பின் வரும் பாரதமே

உன் கைகொடு காலைச் சூரியனை இங்கே பிடித்திழுப்போமே
நம் கரத்திலதன் ஒளியை  ஏந்தி அதைச் சுற்றியும் வீசிடுவோமே
உன் கைகொடு காலைச் சூரியனை இங்கே பிடித்திழுப்போமே
நம் கரத்திலதன் ஒளியை ஏந்தி அதைச் சுற்றியும் வீசிடுவோமே
தொடுவானமே நமதெல்லை, அதை நோக்கி பெருமித நடை போடு
தொடுவானமே நமதெல்லை, அதை நோக்கி பெருமித நடை போடு
விண்ணையும் தொட்டுவிடு, வரும் காற்றையும் கடந்துவிடு
விண்ணையும் தொட்டுவிடு, வரும் காற்றையும் கடந்துவிடு
முன்னேறுவாய் உன் பின் வரும் பாரதமே
முன்னேறுவாய் உன் பின் வரும் பாரதமே
நம் பாரதமே
பாரதம்

 

குறிப்பு:
லீட் இந்தியா (Lead India, http://timesofindia.indiatimes.com/ileadindia.cms) வெளியிட்ட , இந்தியாவின் புதிய தேசிய கீதம் என்ற புகழினைப் பெற்ற “டும் சலோ டு ஹிந்துஸ்தான் சலே” (Tum Chalo to Hindustan Chale) என்றப் பாடலை மொழி பெயர்க்கும் எனது முயற்சியில் உருவான கவிதை.

 

Tum chalo, to hindustan chale – Lyrics

Falak pakad ke utho, aur hawa pakad ke chalo
Falak pakad ke utho, aur hawa pakad ke chalo
Tum chalo, to hindustan chale
Tum chalo, to hindustan chale
Tum chalo, to hindustan chale
Tum chalo, to hindustan chale

Lagao haath ke suraj subah nikala karein,
Hatheliyon bhare dhoop aur uchhala karein,
Lagao haath ke suraj subah nikala karein,
Hatheliyon bhare dhoop aur uchhala karein,
Ufaq pe paav rakho, aur chalo akad ke chalo,
Ufaq pe paav rakho, aur chalo akad ke chalo,
Falak pakad ke utho, aur hawa pakad ke chalo,
Falak pakad ke utho, aur hawa pakad ke chalo,
Tum chalo, to hindustan chale
Tum chalo, to hindustan chale
Hndustan chale
Chalo

 

Tum chalo, to hindustan chale – English Translation

Hold the sky to stand, and walk with the wind in your hands,
Hold the sky to stand, and walk with the wind in your hands,
Be the front-runner; because when you walk, Hindustan (India) walks with you.
Be the front-runner; because when you walk, Hindustan (India) walks with you.
Be the front-runner; because when you walk, Hindustan (India) walks with you.
Be the front-runner; because when you walk, Hindustan (India) walks with you.

Lend your hand to pull out the Sun in the morning,
Fill your hands with sunlight, and throw it around,
Lend your hand to pull out the Sun in the morning,
Fill your hands with sunlight, and throw it around,
Keep you legs on the horizon, and walk with pride,
Keep you legs on the horizon, and walk with pride,
Hold the sky to stand, and walk with the wind in your hands,
Hold the sky to stand, and walk with the wind in your hands,
Be the front-runner; because when you walk, Hindustan (India) walks with you.
Be the front-runner; because when you walk, Hindustan (India) walks with you.
Hindustan (India) walks with you.

 

காணொளி:

குறிப்பு: “Ads by Google”  என்பதனை நீக்கினால்/குறைத்தால் காணொளியில் தமிழில் பாடல் வரிகளைக் காணலாம்.

 

வரிகள் உதவி:
http://info.w3calculator.com/free-code/lyrics/indias-new-anthem-tum-chalo-toh-hindustan-chale/

 

 

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *