செண்பக ஜெகதீசன் english images

சென்ற ஆண்டின் சேதாரங்கள்

சேர வேண்டாம் மனதினிலே,

வென்ற நல்ல வேளையையே

வைத்திடு மனதில் நிலையாக,

இன்று புதிதாய்ப் பிறந்தோமெனும்

இளசைப் பாரதி வாக்கினைப்போல்

என்றும் வாழ்ந்தே வென்றிடுவோம்

என்றே வாழ்த்திடு புத்தாண்டிலே…!

படத்துக்கு நன்றி

http://spoonful.com/printables/mickey-minnies-new-year-celebration-banner

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *