இலக்கியம்கவிதைகள்

முடிவற்ற முடிச்சுக்கள்

ஷஹான் நூர்index

கழுத்தில் முதல் முடிச்சு
விழுந்த வேளை
கதறினேன்
கண்ணீர் ஊற்றை பொழிந்தேன்;
குமுறினேன்
காரிருளில் மூழ்கினேன்;
உலகில் பெரும் அநீதம் அடைந்தவனாய்
அடிவயிற்றில் நெருப்புக் கங்கத்தை உணர்ந்தேன்!

இரண்டாவது விழுந்தது
மூன்றாவது விழுந்தது
தொடர்ந்து விழுந்தது;

இந்த வேளைகளில்
இந்த தருணங்களில்
இவ்வளவு சுருக்குதல்களிலும்
அவ்வளவு எளிதாக
அவ்வளவு சகஜமானவனாய்
அவிழ்த்துக் கொண்டே
நாட்கள் தோறும் நடைபோடுகிறேன்!

http://www.dreamstime.com/stock-photos-rope-three-knots-image18991113

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க