முக்கோணக் கிளிகள் படக்கதை

 

முக்கோணக் கிளிகள்
image

படக்கதை – 1 ஆரம்பம்

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்
ஓவியர் : தமிழ்

+++++++++++++++++

jay1

jay2

jay3

jay4

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.