திருமால் திருப்புகழ்

திருமால் திருப்புகழ் (74)

 

கிரேசி மோகன்

The Udupi Krishna series. #krishnafortoday - keshav
The Udupi Krishna series. #krishnafortoday – keshav

கண்ணன் திருப்புகழ்(வெண்பா)….
———————————————————-
‘’கண்ணன் காப்பு’’
—————————–

 

ஓவியம் : கேஷவ்
ஓவியம் : கேஷவ்

கஷ்டம் கலைந்திடும், நஷ்டம் நகர்ந்திடும்,
இஷ்டம் நமக்கு இணங்கிடும், – அஷ்டமி
ரோகினியில் தோன்றிய, லேகிய வண்ணனின்,
காகநிறக் காலிரெண்டும் காப்பு!

 
தீக்குளிட்டு பாரதி தீண்டிய தெய்வத்தை,
வாக்கிலெட்டா கண்ணனை வாழ்த்துவோம்,-பூக்களிட்டு
அப்பம் , அதிரசம், முப்பழங்கள், அப்பயல்முன்
கப்பம்நீ கட்டிடக் காப்பு!

மாதவனை, கேசவனை, மாலொழிய வந்தவனை,
ஆதவனை, ஆயர் அணிவிளக்கை, -யாதவனை,
ரோகினி அஷ்டமியாய், ஆகிய கீதையை,
காகீ எனக்கத்தக் காப்பு!

நடுநிசியில் ரோகினி நட்ஷத் திரத்தில்,
கொடுஞ்சிறையில் தோன்றிய கண்ணா,-முடிமிசையில்
அப்பன் சுமந்திட ஆயர்தம் கோகுல.
குப்பம் நுழைந்தவனே காப்பு!

கட்டு மயிற்பீலி, கொண்டை யிலணிந்து,
பட்டுப்பீ தாம்பரம், பூண்டாவை, -வெட்ட
வெளிதனில், மேய்க்க வேய்ங்குழல் ஊதும்,
களிமிகு கண்ணனே காப்பு!!

—————————————————————————————————————-

படங்களுக்கு நன்றி:

http://kamadenu.blogspot.in/2014_04_01_archive.html

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க