-றியாஸ்முஹமட்

இன்டர்நெட்டில்
இடறி விழுந்தான்
கைபேசியில்
கைதியானான்

விதைக்கும் காலத்தை
விரயம் செய்கிறான்
’தல’ என்கிறான்
’தளபதி’ என்கிறான்

பார்த்துப் பார்த்துச் சிரிக்கிறான்
பார்க்காத போதும் சிரிக்கிறான்
போதையில் மிதக்கிறான்
போற இடம் மறக்கிறான்

பேராண்மை என்கிறான்
பேரின்பம் என்கிறான்
தறிகெட்டு ஆடுகிறான்
தகிட தாளம் போடுகிறான்

சிகரெட்டில் தீ வைத்துச்
சிந்தனைகளை எரிக்கிறான்
எதைப் புரிந்து கொண்டான்?
எதைத் தெரிந்து கொண்டான்?

கேள்வி கேட்டால்
கேள்விக்குப் பதில்
யூத்
யூத்தாமாம்!!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *