-ரா.பார்த்தசாரதி

உலகில் அனைவரும் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவது மிகவும் நல்லது
நல்ல உணவும் உடற்பயிற்சியும் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது
சோம்பேறித்தனமும், முயற்சியின்மையும் ஆரோக்கியத்திற்குக் கேடாகும்
தீய பழக்கங்கள் என்றும் ஆரோக்கியத்திற்குக்  கேடாகும்!

உடலில் ஆயிரம் வியாதி பெயரோ ஆரோக்கியசாமி!
நோயின்றி வாழ நல்ல ஆரோக்கியம்  தேவை
உடல்  ஆரோக்கியம் பெறச் சத்துணவு  தேவை
உடல் வலிமை பெற  நல்ல உடற்பயிற்சி  தேவை!

சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத  முடியும்
ஆரோக்கியமாய் இருந்தால் வாழ்க்கை வளர்ச்சியடையுமே
நல்ல உணவும் உடற்பயிற்சியும் மேற்கொள்வோமே
மனதில் இறுக்கம்இன்றி ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவோமே!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *