வாழ்த்துக்கள்

எல்லாம் தரும் இணைய இதழ்
வல்லமை என்றொரு கலைக் களஞ்சியம்
எல்லாப் படைப்புகளையும் வெளியிடும் தளம்
எல்லோரையும் வரவேற்கும் அன்புத் தளம்
நல்ல நல்ல செய்திகளைத் தரும் வலைத்தளம்
சொல்லலாம் நம் எண்ணங்களை சுதந்தரமாக
வெல்லலாம் வல்லமை விருதை ஆனந்தமாக
மெல்ல மெல்ல ஆறு ஆண்டுகள் கடந்த
வல்லமையே வாழ்க பல்லாண்டு

விப்ரநாராயணன்

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க