த.ம.க.ப. சிறுகதைப் போட்டி

மீ. த. பாண்டியன்,
தலைவர்,
தமிழக மக்கள் பண்பாட்டுக் கழகம்

 

amt

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

2 thoughts on “த.ம.க.ப. சிறுகதைப் போட்டி

  1. முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் நாள் – செப்.17 2015 என்று தெரிவித்துள்ளார்களே! மேலும் விவரம் பெற, அறிவிப்பில் குறித்துள்ள செல்பேசி எண்களை அழைக்கலாம். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *