கவிதைகள்

இனிய ரமலான் வாழ்த்துக்கள் இஸ்லாமியச் சகோதர சகோதரிகளுக்கு!

-சுரேஜமீ

 மறையோதி நாளும் தொழுவர்
மானுடத் தின்நலம் பேணியே
மகத்தான நன்னாள் இறைத்தூதரே
மாண்பு களைத்தாரும் என்றும்!

 பிறைகண்டு நோன்பெடுத்த எங்கள்      ramalan
குறைகளையும் நெஞ்சம் வேண்டிப்
பிறந்தோர்கள் யாவரும் இங்கே
இறைவழியில் நாளும் இருக்க!

முப்பதுநாள் நோன்பில் வரும்
முழுநிலவை யொத்த மனம்
முகமதியர் போற்றும் ரமலான்
முன்பாவம் போக்கும் அறம்!

எரிக்கும் எல்லா வினையும்
என்றும் இறைநூல் பற்றிட
ஏற்றிடுங்கள் நன்மார்க் கமும்
எதுவரினும் அல்லாஹ் துணை!

சமநிலை ஏற்படுத்தும் தர்மம்
செயலேகும் எண்ணம் தரும்
சன்மார்க்க மாதம் ரமலான்
சந்ததிகள் வாழ்த்தும் ரமலான்!

 இனிய ரமலான் வாழ்த்துக்கள்
 இஸ்லாமியச் சகோதர சகோதரிகளுக்கு! 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க