-ஆர். எஸ். கலா

அன்பாகப் பேசி
அதட்டிப் பேசி
தட்டிக்கொடுத்து
திட்டிச் சொல்லி
அடித்துச் சொல்லி
குட்டிச் சொல்லி
முட்டிபோட வைத்து
மேசை மேல் ஏற்றி வைத்து
முறைப்பாகப் பார்த்து
விறைப்பாகப் பழகி
சிரித்துப் பேசி
கோபமாகப் பேசி
கேலியாகப் பேசி
நடித்துக் காட்டி
நண்பன் போல் நெருங்கி
தாயைப் போல் அணைத்து
தந்தை போல்  அதட்டி
பாட்டி போல் கதை கூறி
மழலை போல் கூடி விளையாடி
குரங்குபோல் குதித்துக்காட்டி
நாய்போல் குரைத்துக் காட்டி
ஒரு முறைக்குப் பலமுறை திருத்தி
எழுதிக் காட்டி
உறவுக்கான மரியாதையை
எடுத்துரைத்து
உலகவரைபடத்தை விவரித்து
கரி போன்ற மூளை உடைய
மக்கு மழலையையும் ஊதி ஊதி
எரியூட்டுவது போல் பாடம்
புகட்டிப் புகட்டியே ஒரு திறமையான
மாணவனாகச் செதிக்கி எடுக்கும்
ஆசானே உயர்வான ஆசான்!
பெற்றோருக்கும் மேல் மதிக்கப்பட
வேண்டிய ஆசிரியர்!

தன் பிள்ளையுடன்  இருக்கும்
நேரத்தைவிடப் பிறர் பெற்ற
பிள்ளையுடன்  கழிக்கும் நேரமே
அவர்கள் இந்தப் பணிக்கான அர்ப்பணிப்பு
இவர்கள் சேவையைப் போற்ற வேண்டும்
என்பதே என் கணிப்பு!

கூடி வாழும்  பண்பைக் காட்டிக்
கூட்டமாகச் சேர்ந்து உண்ணும்
நெறியையை விளக்கிக்
குற்றம் புரிதல் தப்பு என்னும்
விதிமுறையைக் கூறி
மெய்மைக்கும் பொய்மைக்கும்
உள்ள வேறுபாட்டையும் அதன்
சிறுமை பெருமைகளை எடுத்துரைத்தும்
வறுமையான மாணவன் வசதி படைத்த
மாணவன் என்ற வேற்றுமையை விலக்கி
கல்விக் கண்ணை சமமாகக் கொடுக்கும்
ஆசானுக்கு  ஆயிரம் கோடி நன்றிகள்
கூறவேண்டும் எந்நாளும்!

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *