ஆர்.எஸ். கலா

எனது பெயர் இராசதுரை சாந்தகலா இலங்கை இருப்பது மலேசியா ஆர் எஸ் கலா என்னும் பெயரில் முகநூல் வழி கவிதை எழுதி வருகின்றேன் இலக்கணம் படிக்கவில்லை ஆனால் கவிதை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம் பல பத்திரிக்கை வலைத்தளங்களுக்கும் ஒலி அலைக்கும் கவிதை அனுப்பி வருகின்றேன்