கவிதைகள்மின்னூல்கள்

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 11

சி. ஜெயபாரதன்.

 

கலில் கிப்ரான்

 

(1883-1931)

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள்

மூலம் : கலில் கிப்ரான்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 ஓ இரவே !

 

ஓ இரவே

__________________________

நீயே பரிபூரண அமைதி !
சொர்க் கத்தில்
புத்துயிர் பெற்ற ஆன்மாக்கள்
மர்மங்களை வெளியாக்கும் !
பயனுக்கும் வியப்புக்கும் இடையே
பகற் பொழு தானது
ஆத்மாக் களை
ஆட்டு விக்கும் ஒரு கொந்தளிப்பு !
நீயே நீதிக் களம் ! அது
இழுத்துச் செல்லும்
பலவீனர் கனவுகள்
உறங்கும் குகைப் பொந்துக்கு !
வலுவானவர் நம்பிக்கை யாவும்
ஐக்கியம் அடைவதற்கு !

____________

நீயே கருணை வேந்தன் !
ஏழைகள் இதயத்தைக் கவர்ந்து
நேச ஆட்சிக்குள்
நெஞ்சங் களைப் புகுத்துவோன் நீ !
காதலர் உள்ளத்தின் இச்சைகள்
அடைக்கலம் அடையும் உனது
உடைக்குள் !
அப்பாவி மக்கள்
உதிர்க்கும் கண்ணீர்த் துளிகள்
உனது பாதங்களை மூழ்க்கி விடும்
பனித்துளிகளாய் !
பசும்புல் வனாந்திர
நறுமணம் கமழும்
உந்தன் உள்ளங்கையில்
அந்நியர் தமது
தாகத்தைத் தீர்க்க எளிதாய்ப்
பாதை காண்பார் !

“குருதி ஆறுகள் ஆகிவிடும்
ஒருநாள்
ஒயின் மது ஓடும் நதிகளாய் !
பனித்துளி களாய்ப்
புவித்தளம் மீது பொழிந்த
கண்ணீர்த் துளிகள் விளைவிக்கும்
ஒருநாள்
நறுமணப் பூக்களை !
இருக்கை விட்டுப் பிரிந்த
ஆத்மாக்கள்
ஒருங்கு கூடிப்
புதுத் தொடு வானாய் அமையும்
பொழுது புலர்ச்சியில் !
நியாயத்தையும்,
நீதியின் காரணத்தையும்
அடிமைச் சந்தையில்
விலை கொடுத்து
வாங்கியதாய் உணர்வான்
மனிதன் !
தனக்குள்ள உரிமைக்காக
ஊழியம் செய்து செலவழிப்பவன்
ஒருபோதும் தான்
இழப்ப தில்லை யெனப்
புரிந்து கொள்வான்.”
கலில் கிப்ரான். (The Giants)

__________________________

“எதேட்சை அதிகாரத்தை எதிர்த்து ஒரு குழுவினர் ஏழைகளுக்கு விடுதலை அளிக்க அரசியல் சீர்திருத்தங்களைப் புகுத்த வருகிறார். தீப் பறக்கும் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தி, அவர் ஊசிபோல் குத்தும் பதிப்புகளை வெளியிட்டுப் புரட்சிக் கருத்துகளை முரசடிக்கிறார். ஆனால் ஒரு மாதம் கழித்து நம் காதில் விழுவதென்ன ? அரசாங்கம் அக்குழுத் தலைவரைச் சிறையில் போட்டிருப்பது அல்லது அவருக்கு அரசாங்கப் பெரிய பதவியை அளித்து அவரது வாயை மூடியிருப்பது. அதற்குப் பிறகு மூச்சுப் பேச்சில்லை !”
கலில் கிப்ரான். (The Narcotics & Dissecting Knives)

__________________________

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க