ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 14

சி. ஜெயபாரதன்.

கலில் கிப்ரான்

 

(1883-1931)

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள்

மூலம் : கலில் கிப்ரான்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

குழந்தைக்குக் கற்பித்தாய் நீ

 

குழந்தைக்குக் கற்பித்தாய் நீ
__________________________

அச்சங்கள் என்னை விட்டு
அகன்றன !
அமைதி நிலையை மிகையாய்
அடைந்து விட்டேன்
பறவைகளைக் காட்டிலும் !
கரங்களில்
என்னைத் தூக்கி அணைத்து
என் கண்கள் நோக்கவும்,
என் காதுகள் கேட்கவும்,
உதடுகள் பேசவும்,
பிறர் வெறுப்பதை
என் இதயம் நேசிக்கவும்,
பிறர் விரும்புவதை நான்
வெறுக்கவும்
எனக்குக் கற்பித்தாய் நீ !

__________________________

உன் மெல்லிய விரல்களால்
என் சிந்தனையைத் தொடுகிறாய் !
ஆழ்ந்த என் வழிபாடு
பாய்ந்தோடும்
ஆற்று வெள்ளம் போல் !
உன் அக்கினி உதடுகளால்
முத்தம் ஒன்றைத்
என் ஆத்மாவின் இதழ்களில்
அளித்து விட்டு
ஒளி விளக்காய் நீ அதை
உன்னத மாக்குவாய் !
உனக்கு இணையாய்
உன் பின்னே சென்றேன்
இருவர் நாம்
ஒருவர் ஆகும் வரை !
உன்னை நான் நேசித்தேன்
உன்னுருவத்தில்
என்னுருவம்
குட்டை யாய்ப் போய்க்
குறுகும் வரை !

__________________________

“ஒரு மதக் குருவின் புனிதத்தை நாட்டுப்புறத்தான் ஒருவன் சந்தேகப்பட்டால், அவனுக்குக் கிடைக்கும் பதில் : “அவரது உபதேசத்தை மட்டும் கேட்டுக் கொள். அவரது தவறுகளைக் குறைபாடுகளைப் புறக்கணித்து விடு.”
கலில் கிப்ரான். (The Narcotics & Dissecting Knives)
__________________________

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி