-பா.ராஜசேகர்

பிரசவத்தில் பிள்ளையைக்
கொடுக்க லஞ்சம் !
கல்லறைக்குச் சவத்தைக்
கொடுக்க லஞ்சம்!

பாட்டி தாத்தா ஊதியம்
கொடுக்க லஞ்சம்!
பயனாளிகளுக்குப் பயன்
பொருள் கொடுக்க லஞ்சம்!

படுகாயம் அடைந்தோர்
முதலுதவிக்கு லஞ்சம்!
சட்டத்தை வளைக்க
வேலைகள் நடக்க லஞ்சம்!

லஞ்சம் லஞ்சம் லஞ்சம்
நாட்டைக் கெடுக்குது லஞ்சம்!
கொடுப்பதைக் கொடுத்துத்
துடிப்பது ஏனோ?!

கொடுப்பதை நிறுத்து
கொதிப்பது அடங்கும்!
கொதித்தெழு மனிதா
பிடிபடும் லஞ்சம்!

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க