ரயில் சொல்லும் கதை!

-கவிஜி 

இதில்…
இல்லை…அதில்…

இல்லையில்லை 
கடைசியில்…
பனி படர்ந்த 
அதிகாலையில் 
படர்ந்திருந்த தண்டவாளங்களில்
எதில் வரப் போகிறது 
எங்களுக்கான ரயில்…?
என்பதோடு கதைமுடிந்த 
முதல் பாகத்தின் இரண்டாவது 
பாகம் இப்படித்
தொடங்குகிறது… 

எல்லாத் தண்டவாளங்களிலும்
நிறைந்து நின்றன ரயில்கள்…

ஊரை விட்டு 
ஓடிப்போக நின்றிருந்த
நாங்கள் 
என்ன ஆனோம்
என்பதை ஏதாவது
ஒரு ரயில் சொல்லும்
திருப்புக் காட்சியாக…!

 

 

 

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க