-கவிஜி  

நிலவைப் பிடித்தபெண்
மெல்ல மேலே
இழுக்கிறாள்…
கைக்கெட்டும் தூரத்தில்
சற்று உடல்வளைத்துப்
பிடிக்கும் கணத்தில்
ஆடிய வாளி, நிலவை
மீண்டும் கிணற்றுக்குள்
தவற விடுகிகிறது…
தடுமாறி ஏந்திய
உள்ளங்கையில் மெல்ல
நிறமாறித் தடுமாறுகிறது
நிலா…!

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *