22ஆம் ஆண்டு பாரதி திருவிழா! வருக! வருக!

4565cca1-d254-4eac-81df-fabbff604962

63d872ca-b327-4758-8118-0b4c6c69a391

22ஆம் ஆண்டு பாரதி திருவிழா இம்மாதம் 11, 12, 13 ஆகிய மூன்று நாட்கள் வழக்கம்போல் திருவல்லிக்கேணி, பாரதி நினைவு இல்லத்தில் நடைபெறுகிறது. அவசியம் நீங்கள் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டுகிறோம்.

ab3a1159-53f0-4b09-b966-8aa62a34344b

5b77dac4-4068-45a3-bbaf-702a1b83fda2

15d6790e-5bcb-4d75-a7c5-e88a924a8438

b45e7453-f6a0-4995-b047-6f9cd720b94c

bf3322fd-a7fc-4e2e-ba55-b86bb721c86b

அன்புடன்
*வானவில் பண்பாட்டு மையம்
*சைமா, திருவல்லிக்கேணி

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *