ஆண்டாள் – 17 ….
——————————————-

5256383f-c1d2-4c9c-b7ba-89cd4c96abbb

அம்பரமே, வேளாண்மை அண்ணன் பலராமன்
தம்பியென்று ஆண்டாள் திருப்பாவை, -நெம்பியும்
தூங்கிடும் பாவாய் , தூக்கம் விடுத்தெழுந்து,
சாங்கியம் சொன்னவனைச் சேர் …. கிரேசி மோகன்….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.