ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 46

2

சி. ஜெயபாரதன்.

 

கலில் கிப்ரான்

(1883-1931)

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள்

மூலம் : கலில் கிப்ரான்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

“நீதி மன்றங்களுக்குச் சென்று நேர்மையற்றுக் கைக்கூலி வாங்கிப் பொய்ச் சாட்சி கூறும் மனிதரைப் பார் ! பூனை எலியுடன் விளையாடுவது போல் எப்படி எளிய மனிதரின் உள்ளத்தையும், சிந்தனைகளையும் தம் வசம் வளைக்கிறார் என்பதைப் பார் ! பொய்யும் புரட்டும், சூதும், வஞ்சகமும் உள்ள செல்வந்தர் இல்லத்துக்குச் சென்று பார்”
கலில் கிப்ரான். (Decayed Teeth)
___________________

நித்திய ஞானி
___________________

பூமிக்கு எதிரி பல்லடுக்குத்
தளத்தின் கீழ்
ஒளிந்திருக்கும் மனிதனே !
ஈதர் ஆவிக் கிடையே உள்ளவன் !
அழுதிடும் அன்னையர் அலறலில்
பசித்திடும் மதலையர் குரல்தனில்
பங்கெடுப்பது பூமி !
தனிமச் சிதைப்பும்
மனித அற்பமும் எண்ணும் !
நேற்றைய தினம்
இங்கெல்லாம் குழந்தைகள்
நிம்மதி யாய்த் தூங்கியதை
நினைத்துக் கொள்ளும் !
இல்லமற்று இன்று நகரங்களில்
அல்ல லோடு மாந்தர்
அழுது கொண்டு நிற்பதை
அப்பால் வெறித்து நோக்குவதை
அவ நம்பிக்கை யோடு
கவலை யோடு,
போர் வாழ்வில்
புரண்டு வாழ்வதைக் கண்டு
பூமி மனம் உடையும் !
___________________

நின்று கொண்டி ருக்கும் ஆத்மா
நிலையற்ற சிந்தனையில்
கொன்றழிக்கும் கவலை யோடு
உலக சக்தி களை
ஆட்டிப் படைக்கும்
தெய்வ நியதியின் நீதியைச்
சந்தேகித்து
பூமி முணு முணுக்கும் :
“இந்தப் படைப்புக்களை எல்லாம்
உந்தச் செய்யு மந்த
நித்திய ஞானி
சீறிச் சினந்து
சீரழிவை விளை விக்கும் !
அத்துடன் எதிர் பாரா
பேரெழிலும் உருவாக்கும் !
___________________

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

2 thoughts on “ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 46

 1. நின்று கொண்டி ருக்கும் ஆத்மா
  நிலையற்ற சிந்தனையில்
  கொன்றழிக்கும் கவலை யோடு
  உலக சக்தி களை
  ஆட்டிப் படைக்கும்
  தெய்வ நியதியின் நீதியைச்
  சந்தேகித்து
  பூமி முணு முணுக்கும் :

  – அருமை   ! ஆழமான கருத்து வளம் !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *