மீ.விசுவநாதன்

12523000_199099640440195_4256197451282348231_n
எதுபலமோ அதுவே அனுமன்
எதுநலமோ அதுவே அனுமன்
எதுசுகமோ அதுவே அனுமன்
எதுமருந்தோ அதுவே அனுமன்
எதுபணிவோ அதுவே அனுமன்
எதுதுணிவோ அதுவே அனுமன்
எதுதுணையோ அதுவே அனுமன்
இதுபுரிதால் அவனே மனிதன் !

எதுகனிவோ அதுவே அனுமன்
எதுஅழகோ அதுவே அனுமன்
எதுஉறவோ அதுவே அனுமன்
எதுஊயிரோ அதுவே அனுமன்
எதுகலையோ அதுவே அனுமன்
எதுசரியோ அதுவே அனுமன்
எதுஅறிவோ அதுவே அனுமன்
இதுஉணர்ந்தால் அவனே மனிதன் !

(ஸ்ரீ அனுமன் ஜெயந்திதினம் – 09.01.2016)
(அறுசீர் விருத்தம் வாய்பாடு: காய், மா, மா)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *