கவிதைகள்மரபுக் கவிதைகள்

ஓர் வேண்டுதல்

-மீ.விசுவநாதன்

ஓர்வில்வம் நானெடுத்து உந்தன் தாளில்
–உரிமையுடன் வைத்தபின் னொன்று கேட்டேன்!
”பேர்செல்வம் ஞானமுடன் ஊரில் உள்ள
–ஏழைகளுக் குதவுகிற உள்ளம் தன்னில்
நேர்மையுடன் கருணையையும் வைப்பாய்” என்று!
–நிமிர்ந்தவுடன் புன்சிரிப்பால் நீயும் என்னை
ஆர்வமுடன் பார்த்துவிட்டு ,”எல்லாம் முன்பே
–அளித்துள்ளேன் “புத்தி”யாலே தேடு என்றாய்”!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க