திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

7b2627dc-7cfb-443b-9e6c-4aad2f453590

அன்புள்ள கேசவ்,நேற்று நாடகத்திற்காக பங்களூர்
சென்றதால் இன்று ‘’மாது ப்ளஸ் 2’’….

cdc4ba6a-5aed-4804-9947-0e619639d053

”மடிப்பிச்சைக் காக மயங்குகிறான் மாது,
அடிப்பிச்சை ஆவின் அடியில் , -இடுப்(பு)இச்சை
யால்திரி பங்கியாய் யாதவன் போஸ்(POSE)நேற்று:
வால்கரி ரங்கனின்று வாவ்(WOW)’’….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க