இசைக்கவி ரமணன்

1286636471_127469105_1-numerology-astrology-and-namalogy-choolaimedu-1286636471

நீ என்பதா? இல்லை
நானென்பதா?
தனிமையில் உன்னை நான்
நானென்பதா? தன்னந்
தனிமையில் என்னை நான்
நீயென்பதா?

உன்விழி அசைவில் என்னுயிர் ஆடும்
புன்னகை மலர்ந்தால் புதுக்கவி பாடும்
உன்னிலே நான் துளி என்னில்நீ உயிரொளி
இன்னமும் ஏனம்மா துன்பத்தின் இடைவெளி (நீ)

விரைந்து வரும் அலையில் வீற்றிருக்கும் மலையில்
இதயத்திலே இரண்டும் சமன்பெறும் ஒரு நிலையில்
கரைந்து கரைந்து கண்ணீராய் வீழ்கிறேன்
கடைசி ஒருதுளியில் உன்முகம் காண்கிறேன் (நீ)

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *