கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

kesav

”அம்மணக் கண்ணன் , ஆமணம் வீசிட
சம்மணம் இட்டான் சகாவுடன்: -நம்மனக்
கந்தையைக் கட்டி கசக்கி எறிந்திடுவார்:
எந்தையின் ஆடை எழுத்து’’(கீதை, பாசுரம், திருப்பாவை போன்ற நூல் ஆடைகள்)….கிரேசி மோகன்….!

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *