ரா.பார்த்தசாரதி

 

இறைவனிடத்தில் அர்ச்சனைப் பூக்களாய் வீழ்கின்றோம்

மனிதனின் இறப்பின் போது காலடியில் மிதிப்படுகின்றோம்

யாரோ இறந்ததிற்கு  எங்களை மிதித்து கொல்கின்றனரே

மணமானாலும், பிணமானாலும் கடைசியில் வீசி எறிகின்றனரே !

 

நாங்கள் பல நிறங்களில் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஜாதி இல்லை

எங்களின் மணம் பலவிருந்தாலும் எங்களிடத்தில் போலி இல்லை

உதிரிப்பூவானாலும், மாலையானாலும் எங்கள் அழகே ஒரு கவர்ச்சி !

எங்களை சூடியவர்களும்  அடைவதோ பெருமிதத்தில் மகிழ்ச்சி !

 

மணமகன், மணமகள் கழுத்தில் அடையாளமாக தொங்குகிறோம்

அரசியல் தலைவர்கள் கழுத்தையும் பகடிற்காக  அலங்கரிக்கின்றோம்

பாலியில் செய்யும் வேசியும் எங்களால் தன் அழகினை காண்பிக்கிறாள்

எங்கள் நறுமணத்தை உடலுக்கு நறுமண திரவியமாய்  பூசுகிறார்கள் !

 

பல உதிரிப்பூக்கள் நாறுடன் சேர்த்து  பூமாலையாகிறது

பல கைகள் சேர்ந்தால்தான் ஒரு திட்டம் முடிவாகிறது

வாசமில்லா  மலருக்கு  என்றும் மதிப்பு  கிடையாது

நேசமில்லா உறவிற்கு என்றும் உயர்வு கிடையாது !

 

முதலிரவில் படுக்கையில் கிடப்போம்,மறுநாள் குப்பைத் தொட்டியில்

காகித பூவிற்கு தரும் கவர்ச்சி  எங்கள் உண்மை தன்மைக்கு கிடைப்பதில்லை

எங்களை மிதிப்பவர்களே  நீங்கள் இறந்தால் மீண்டும் பிறப்பதில்லை

நாங்கள் உதிர்வதே மீண்டும், பிறப்பதற்குத்தான் என்று  எவருமறியவில்லை

 

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *