தமிழ் புத்தாண்டே வருக

 

101

தமிழ் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை அறுபதே

ஹேமவிளம்பி ஆண்டும் இன்று பிறந்ததே

விரும்பியதை பெற தமிழ்ப்புத்தாண்டு மலரட்டும்

தீயவை அழிந்து நல்லவை பெருகட்டும் !

நாட்டிலும், மாநிலத்திலும், புதிய திட்டம் உண்டாகட்டும்

அரசியல் தலைவர்கள் நன்மனங்கொண்டு நடக்கட்டும்

மக்களின் குறைகளை தீர்க்க பாடுபடட்டும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டால் தமிழகம் நன்மை அடையட்டும் !

ஆறுகள் இணைந்து தண்ணீர் பிரச்சனை தீரட்டும்

மாநிலங்கள் கைகோர்த்து மக்களுக்கு நன்மை செய்யட்டும்

நாட்டுக்கு நாடு சமாதானம் தானமாய் கிடைக்கட்டும்

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை நம்மிடையே ஓங்கட்டும் !

ரா.பார்த்தசாரதி

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published.