கொரிய மூலம் : கிம் யாங் – ஷிக்
ஆங்கில மூலம் : பங்கஜ் என்.மோகன்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு : பவள சங்கரி

 

 
கல், நீர், பறவைகள், மிருகங்கள்

 

கல், நீர், பறவைகள், மிருகங்கள்
மற்றும் மக்களும் கூட
இம்மண்ணில் தகிக்கும் கோடை வெப்பத்தில் வாடுகிறார்கள்.

இருப்பினும் தீவிர பதட்டம், தேவையற்ற கவலைகள்
மற்றும் சீற்றமும் கூட
அனைத்தும் வெகுகாலம் முன்பே ஆழங்காணவியலாத
இம்மண்ணின் ஆழத்தில் புதையுண்டிருக்கிறது.

மரங்கள் வண்ணவண்ண மலர்களையும் தீஞ்சுவைக் கனிகளையும்
விளைவித்து பசுமையான இலைகளால் ஆடைசூடி உயர் வானையும் முத்தமிடுகின்றன.

கனிகள் கனிந்தும் மொட்டுகள் மலர்ந்தும்
பறவைகள் பறந்தும் மிருகங்கள் ஓடியாடியும்
மற்றும் இதே எளிமையுடனும் தன்னிச்சையுடனும்
மக்கள் இம்மண்ணிலேயே வாழ்ந்து மரிக்கிறார்கள்.

 

 

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *