கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

’’அம்மா’’….!

சென்ற வருட ஆடி அம்மாவாசை….!

ஓவியம் - கிரேசி மோகன்

ஓவியம் – கிரேசி மோகன்

ஆடிப் பெருக்கு, அம்மாவாசை, குருப்பெயர்ச்சி ,மூன்றும் சேர்ந்து வருவது காலெண்டர் பார்க்கும் அனைவரும் அறிந்ததே….

எங்கள் குடும்பம் மட்டுமே அறிந்தது….நான்காவது ஒற்றுமை எனது
‘’அம்மாவின்’’ திவசம்….பஞ்சாங்கப் படி….வருடத்திற்க்கு ஒருமுறை வரும் ‘’அதிதி தேவோ பவ’’ அவள்….
‘’ஆடிப் பெருக்கம்மா ஆசை குருபெயர்ச்சி
கூடி வருகதென்று காலெண்டர் -கோடிட,
ஆகஸ்ட் இரண்டின்று ,அம்மா சிரார்த்தம்
ஆGUESTபஞ் சாங்கி அவள்’’….கிரேசி மோகன்….

நாளை -ஆடி அம்மாவாசை

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க