மறவன்புலவு க. சச்சிதானந்தன்

 

அழைக்கிறேன் செந்தமிழ் அருள் விழாவுக்கு, இணைப்புப் பார்க்க

notice A1

 

notice B1

திருப்பணி நிதி அனுப்புவோர்
If sending direct to the Bank please email details immediately. email: tamilnool@gmail.com
Sampath Bank PLC, Chavakachcheri, Sri Lanka, Account No. 116 961 000 901, Swift Code: BSAMLKLX
Name: Arulmiku Vallakkulam Veerakathy Pillaiyaar Koil

OR

HDFC Bank ITC Branch Chennai
Savings Account Number 00041000182519
IFSC code HDFC0000004
Name. K. Sachithananthan

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *