171015 - Goverdhan Uddhaarañ -lr

“காதலுக்குக் கண்ணில்லை, கண்ணனின் பக்திக்கண்
காதலி கோபியரைக் கண்டுகொள்ள:-ஆதலினால்
காதலிப்பீர் கண்மூடி காற்றிசைக்கும் கீதத்தை;
யாதுமான யாதவனே யாப்பு”….!

யாப்பு-Grammar….

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *