திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

171215 -Periyazhwar Tirumozhi 1-6-1 Uyya Ulagu-lr -watercolour - 24x32cms
171215 -Periyazhwar Tirumozhi 1-6-1 Uyya Ulagu-lr -watercolour – 24x32cms

கடவுள் மடியில் கிடக்கும் வரையில்
அட!உள் வெளியேது அஞ்சேல்! -கடலுள்ளே
பன்னகத்தில்(பாம்பில்) யோகம் பயிலும் பரம்பொருளாம்
கன்ணனை நெஞ்சே கருது….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க