திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181019- DWA mural -acrylic on wall-wm

கொஞ்சம் இருந்தது, கேசவ் கொடுத்தனர்
விஞ்சிடும் ஓவியமாய், விற்பன்னர்: -அஞ்சிடும்
அர்ஜுன் அடிபணிய ஆண்டவர் கண்ணபிரான்
கர்ஜனை கீதைக் குரல்(ள்)…..கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க