திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181129 -DWA 7 14 (Mameva yae Prapadyanthe mayametam taranti thaey )A4 160gsm -72dpi Lores wcol -wm

கிருஷ்கெயில் உவாச…..!
————————————————–

‘’BATடை ஆட்டினர் BALLபார்த்தன் BOUNDRYக்கு
சாட்டையால் ஆடிட சிக்ஸராம் -நாட்டினை
ஆளவந்தோய் அர்ஜுனா அய்யன்சொல் கேட்டுBOWL
BALLஎறிய கப்(CUP)புனக்கு பார்’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க