து.கோ. வைணவக் கல்லூரியின் செந்தமிழ்க் கூடல்

0

சென்னை, அரும்பாக்கம், து.கோ. வைணவக் கல்லூரியின் செந்தமிழ்க் கூடலில் 12.12.2018 புதன்கிழமை அன்று, வல்லமை நிறுவனர், முனைவர் அண்ணாகண்ணன் சிறப்புரை ஆற்றுகிறார். வாய்ப்புள்ளோர் வருக.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *