இலக்கியம்கவிதைகள்

டிக் டிக் டிக்

அண்ணாகண்ணன்
 
காலத்தை மீறி
நிற்கிறது தமிழ்
கடிகாரத்திலும்
Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க