செய்திகள்

குரு ஸ்ரீ சாந்திவிஜய் ஜெயின் மகளிர் கல்லூரியில்

அண்ணாகண்ணன்

20.02.2020 அன்று சென்னை வேப்பேரி குரு ஸ்ரீ சாந்திவிஜய் ஜெயின் மகளிர் கல்லூரியின் கணித்தமிழ்ப் பேரவையில் உரையாற்றுகிறேன். 

வாய்ப்புள்ளோர் வருக.

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க