இலக்கியம்கவிதைகள்

அருமருந்தே மாரியம்மா!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா

பல்லவி

எண்ணமெலாம் உன்னிடத்தில் எங்களது மாரியம்மா
மண்ணிலே நல்லவண்ணம் வாழவைக்கும் தெய்வமம்மா

                                                                                                                             (எண்ணமெலாம்)

அனுபல்லவி

கண்ணாலே உனைப்பார்த்தால் கவலையெல்லாம் தீருமம்மா
கண்மணியே மாரியம்மா காலடியைப் பற்றுகின்றோம்

                                                                                                                                                                          (எண்ணமெல்லாம்)

சரணம்

தீராத காதலுடன் தினமும்வரும் அடியவரை
நோகாமல் காத்திடுவாய் நுண்ணறிவின் இருப்பிடமே
ஆராதனை செய்து அனுதினமும் பாடுகின்றோம்
நேராக எமைப்பார்த்து நின்னருளைத் தருவாயே

மருதமர நிழலினலே வாழுகின்ற தாயேநீ
உரிமையுடன் வருமடியார் உள்ளமதில் உறைந்திடம்மா
வருவினைகள் எமையணுகா வகையினிலே காத்திடுவாய்
அருமருந்தே மாரியம்மா அனைவருமே தொழுகின்றோம்

                                                                                                                                                                           (எண்ணமெலாம்)

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க