பாரதி – ஒரு பார்வை

  க பாலசுப்ரமணியன் அணுவைத் துளைத்து அதன் கருவைக் கிழித்து அதனுள் தன் கருத்தை வைத்தான் !! சொல்லைப் பிரித்து அதனுள் சுடரை வைத்து

Read More

நடுத்தெரு நாராயணன்

-- க. பாலசுப்ரமணியன். “என்னங்க, ஆபீசுக்குக் கிளம்பிட்டீங்களா?” என்று கேட்டுக் கொண்டே அபிராமி வாசலை நோக்கி வந்தாள். "இதோ கிளம்பிண்டே இருக்கேன் அபிராம

Read More

வலி

  -க. பாலசுப்ரமணியன்   காதலைக் கருவில் சுமந்த வலி காலத்தில் மழலை கரையும் வலி சிரிப்பைச் சுமக்க முடியாத வலி சோகத்தில் சிரிப்பை இணைக்கும் வலி ஏழ்

Read More