தங்கச் சிலம்பொலியார்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா சித்திரை பிறக்குமுன்னர் சிலம்பொலி அடங்கியதே! மொத்தமுள்ள தமிழறிஞர் முழுப்பேரும் அழுகின்றார்!

Read More

(Peer Reviewed) சிலப்பதிகாரத்தில் ஆறுகள் கட்டமைக்கும் சூழலியல் உறவும் பண்பாடும்

முனைவர் இரா.இலக்குவன் வெ.ப.சு. தமிழியல் ஆய்வு மையம் ம.தி.தா. இந்துக் கல்லூரி திருநெல்வேலி - 627610 சிலப்பதிகாரத்தில் ஆறுகள் கட்டமைக்கும் சூழலியல்

Read More

(Peer Reviewed) சிலம்பில் பெண்களின் அவல நிலை

கு.வளா்மதி, உதவிப் பேராசிரியா், தமிழ்த் துறை, தி ஸ்டாண்டா்டு ஃபயா்ஒா்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி சிலம்பில் பெண்களின் அவல நிலை முன்

Read More

(Peer Reviewed) காப்பியங்களில் சமணம் கட்டமைக்கும் பெண்கள் நிலை

முனைவர் பெ.சுமதி உதவிப் பேராசிரியர், ஒப்பிலக்கியத் துறை, தமிழியற்புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம், மதுரை -21. காப்பியங்களில் சமணம் கட்டமைக்க

Read More

(Peer Reviewed) சிலம்பில் மலர்கள்

முனைவர் வீ. மீனாட்சி உதவிப் பேராசிரியர், முதுகலைத் தமிழாய்வுத் துறை, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி – 620 017 சிலம்பில் மலர்கள் பழந்தமிழ

Read More