விசாகை மனோகரன்

விசாகப்பட்டினத்தில் ஒரு ஆங்கில நாளிதழில் (Production Engineer.) பணிபுரிகிறார். திரு.டெல்லி கணேஷ் அவர்கள் நாடககுழுவில் நடித்து, தற்போது திரு.ஒய். ஜி. மகேந்திரன் அவர்களின் குழுவில் நடித்துவருகிறார்.